Deklaracja dostępności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mowkam.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 19.04.2021
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.04.2021

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 19.01.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Ojrzyńska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 2313228 wew. 41 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynków. Dla osób przychodzących dostępne są następujące wejścia:

  • Budynek biurowy - wejście bez schodów, drzwi otwierane ręcznie, wejście umożliwia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową
  • Budynki grup wychowawczych:

I grupa - wejście bez schodów, drzwi otwierane ręcznie, wejście umożliwia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową
II grupa - wejście bez schodów, drzwi otwierane ręcznie, wejście umożliwia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową
III - wejście bez schodów, drzwi otwierane ręcznie, wejście umożliwia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową
V grupa - wejście z jednym stopniem , drzwi otwierane ręcznie, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych
V grupa – wejście bez schodów, drzwi otwierane ręcznie, wejście umożliwia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową
VI grupa - wejście bez schodów, drzwi otwierane ręcznie, wejście umożliwia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową
VII grupa - wejście z jednym stopniem , drzwi otwierane ręcznie, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych

  • Budynek stołówki – wejście po schodach, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych
  • Budynek szkoły- wejście bez schodów, drzwi otwierane ręcznie, wejście umożliwia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Wszystkie budynki są parterowe.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni znajdującego się przy wejściu głównym.
Na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Pliki Cookie

Ta witryna wykorzystuje pliki „cookies”.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, nakłada obowiązek poinformowania o tym Państwa.
  • Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub wykorzystanie plików „cookies” (ciasteczek).
  • Jeśli nie zgadzasz się na zapis lub wykorzystanie plików „cookies” to warunki przechowywania lub dostępu do ciasteczek możesz indywidualnie określić w przeglądarce internetowej.
  • W przypadku wyłączenia obsługi ciasteczek w przeglądarce korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które do prawidłowego działania wymagają plików cookies.
 
Czym są „cookies” (ciasteczka)?
 
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i na tej podstawie np. odpowiednio, dostosować informację do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, informację o czasie ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Jeśli np. korzystasz z przeglądarki na swoim komputerze do odwiedzania witryn internetowych, a ma ona włączoną obsługę „ciasteczek” (cookies), pliki te są przez nią zapisywane i przechowywane lokalnie i mogą służyć do identyfikacji przy następnych odwiedzinach strony.
Ciasteczka używane są w witrynach internetowych ze względu na wygodę użytkowników, po to, by lepiej dostosować treści i funkcje witryny do jej potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeżeli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszej witryny, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy na stronach naszej witryny.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies.
Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Historia

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim w swej historii przechodził wiele zmian, począwszy od nazwy placówki, po miejsce siedziby.
W roku 1957 istniejący Państwowy Dom Dziecka w Elblągu oraz Dom Młodzieżowy "Awangarda" na mocy uchwały Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego z dnia 19.XII. 1956 roku przekształciły się w Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy dla Chłopców i z dniem 25 lutego 1957 roku rozpoczęto pierwszy dzień nauki szkolnej. Pierwszym Dyrektorem ośrodka był Stanisław Bochus.
W szkole liczącej 4 klasy było 42 uczniów. Prace z tymi chłopcami rozpoczęło Grono Pedagogiczne w składzie: Kierownik Szkoły T. Konopka, nauczyciele: J. Flery, L. Syrka, H. Wasilewski, A. Skupiński. W roku 1957/1958 przeniesiono szkołę do nowego budynku, w którym mieściła się aż do roku 1983. Zespół uczniów powiększył się o 50-ciu chłopców, przybyli również nowi nauczyciele. Utworzono 6 klas.
Dyrektorem został Adam Słonecki. W roku szkolnym 1960/1961 opuściło ośrodek 12 pierwszych absolwentów. W roku szkolnym 1961/1962 zwiększono kadrę nauczycieli. Również w tym samym roku wychowawca Józef Kozłowski zakłada drużynę harcerską. Dyrektorem w tym czasie był Herbert Żukower oraz pełniącym obowiązki Franciszek Krupski.
Od lutego 1962 do listopada 1963 roku Dyrektorem jest Mieczysław Szwoch.
W dniu 24./1.1963 roku odbyła się pierwsza wywiadówka dla rodziców, którzy mogli spotkać się z nauczycielami, wychowawcami, obejrzeć wystawę prac dzied i występy koła muzycznego i tanecznego. W ośrodku prężnie funkcjonowało Szkolne Koło Sportowe SKS - z drużyną piłki ręcznej chłopców odnoszące znaczne sukcesy. W 1963 roku ośrodek opuściło 19 absolwentów wśród wychowanków.
Od listopada 1963 roku oraz w latach siedemdziesiątych funkcję Dyrektora Ośrodka pełni Tadeusz Konopka, zarządzającym szkołą zostaje Józef Kozlowski, kolejno Henryk Cymborek i Zdzisław Korszul a Kierownikiem Internatu ­Roman Juras.
Harcerstwo, sport i praca społeczna to 3 główne dziedziny, wokół których koncentrowało się życie i wychowanie chłopców w Ośrodku. W 1981 roku dodatkowo podejmowane są czynności diagnostyczne w placówce. Zakład zmienia nazwę na Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Staje się także ośrodkiem obserwacyjno - diagnostycznym, kierującym młodzież niedostosowaną społecznie do różnego typu placówek na terenie Polski północnej.
Kurator Oświaty i Wychowania w Elblągu na podstawie decyzji nr 5/83 z dn. 4 sierpnia 1983 roku, przenosi Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Elbląga do Kamiennicy Ebląskiej, gmina Tolkmicko. Ośrodek przejął majątek po zniesionym Zakładzie Poprawczym w Kamiennicy Elbląskiej. Stało się to w dniu 01.09.1983 roku.
Dyrektorem wtedy był Andrzej Garstka a jego następcą Roman Kołecki.
W Państwowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przebywa wówczas młodzież od 10 do 18 roku życia o różnym stopniu demoralizacji. Ośrodek obejmuje internat, szkołę podstawowa, szkołę przysposabiającą do zawodu stolarza i ślusarza, Zasadniczą Szkołę Zawodową o specjalności tokarza. Ponadto organizuje się uzupełniające szkolenia przyuczające do zawodu spawacza.
Wychowankowie w internacie podzieleni byli wówczas na 7 grup wychowawczych. Grupy liczyły od 8 do 12 wychowanków. Wychowankowie jednej grupy byli uczniami tej samej klasy w szkole (tzw. Klasogrupy). W dniu 1 listopada 1986 roku powołany został na Dyrektora Państwowego Młodzieżowego-Ośrodka Wychowawczego Obserwacyjno Diagnostycznego Ryszard Wójciak.
W Ośrodku funkcjonowały następujące koła zainteresowań: plastyczne, muzyczne, fotograficzne, recytatorskie, sportowe, ZHP i Samorząd Ośrodka z podziałem na sekcję szkolna i intenacką. Do najważniejszych zrealizowanych zadań należy zaliczyć: poprawę bazy socjalno bytowej ośrodka, wypracowanie systemu wychowawczego na bazie odstąpienia od kar; sukcesy zespołów muzycznych pod kierunkiem Zdzisława Kołodyńskiego.
W 1994 roku dotychczasową nazwę Ośrodka zastępuje się nazwą Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Ebląskiej. W tym czasie Dyrektorami MOW byli kolejno: Benon Pietrzok i Eugeniusz Rostkowski. W tym samym czasie likwiduje się Warsztaty Szkolne Zasadniczej Szkoły Zawodowej, jak również Zasadniczą Szkołę Zawodową.

W internacie funkcjonowało wówczas 6 grup wychowawczych, z łączną liczbą 74 miejsc dla chłopców w wieku od 13 do 18 lat, skierowanych do MOW w Kamionku Wielkim decyzją sądów właściwych dla ich miejsca zamieszkania.
Od roku 1999 do sierpnia 2007 roku Dyrektorem MOW był Ryszard Kaszczyc. Funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pełnił Emilian Tomczyński. Od września 2007 do sierpnia 2017 roku funkcję Dyrektora MOW sprawowała Magda Dryll. Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum był w dalszym ciągu Emilian Tomczyński, a następnie Elżbieta Olszak.

Od 2017 roku Dyrektorem naszej placówki był Radosław Żyłowski, który powołał na Dyrektora szkoły Leszka Grędzińskiego a Dyrektorem internatu został Marek Misztal. Od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku wz. Dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego został Sławomir Żukowski, natomiast od września 2022 roku Sławomir Żukowski pełni funkcję p.o. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia. Do współpracy na stanowisko Wicedyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dyrektor wskazał wychowawcę p. Artura Podborowskiego.