Wychowankowie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego są przyjmowani wyłącznie na mocy postanowień sądowych.

Procedura kierowania i umieszczania w MOW: postanowienie o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym wydaje sąd rejonowy. Potem, na tej podstawie, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wydaje wskazanie do konkretnego MOW. Na podstawie wskazania samorząd wydaje skierowanie. Te dokumenty są opracowywane w wersji elektronicznej, dzięki systemowi teleinformatycznemu Ośrodka Kierowania. W dalszej kolejności samorząd kompletuje dokumenty i wysyła je do naszej placówki. Jednocześnie informacje o konieczności stawiennictwa w MOW otrzymują rodzice/opiekunowie/dom dziecka lub inna instytucja, w której przebywa nieletni. Najkorzystniej jak skierowany wychowanek dojeżdża do MOW razem z rodzicami lub opiekunami. W innym wypadku zostanie dowieziony przez Policję. Informacje dla rodziców są na stronie internetowej. Prosimy przed dowiezieniem o ustalenie terminu doprowadzenia.

Wskazania do placówki są wystawiane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Strona www.ore.edu.pl; tel. 22 8759715; Kierownik - Andrzej Laskowski - e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skierowanie jest wystawiane przez samorząd w miejscu zamieszkania tj. samorząd powiatowy, prezydenta miasta.

W celu uzyskania informacji na temat skierowania wychowanka do naszej placówki prosimy o kontakt z placówką: 55/231-32-28 wew. 20

Procedurę kierowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27.12.2011r. ( Dz.U.2011 nr 296 poz 1755) w sprawie szczegółowych zasad, kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Dokumentacja przyjmowanych nieletnich powinna zawierać:
a. orzeczenie (postanowienie ) sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku
b. kserokopię wywiadu środowiskowego sporządzonego przez kuratora sadowego
c. kopię opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego
d. skrócony odpis aktu urodzenia
e. potwierdzenie stałego zameldowania
f. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli zostało wydane )
g. ostatnie świadectwo szkolne
h. karta zdrowia ucznia
i. karta szczepień
j. potwierdzenie ubezpieczenia w ZUS dot. składek zdrowotnych
k. 2 zdjęcia.

W przypadku braków w dokumentacji Ośrodek zwraca sie do odpowiednich instytucji o ich uzupełnienie.