Nauczyciele - Szkoła

mgr Sławomir Żukowski - Biologia
mgr Leszek Grędziński - Wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Mikołajczak - Godlewska - Religia, Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Bożena Szczodrowska - Geografia, Historia, Wiedza o społeczeństwie
mgr Xymena Swatowska - Matematyka, Fizyka, Chemia
mgr Jerzy Sukow - Język polski
mgr inż. Emilian Tomczyński - Informatyka, Edukacja dla bezpieczeństwa, Wyposażenie w gastronomii, Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
mgr Katarzyna Mikołajczak-Niemczuk - Język niemiecki
mgr inż. Agata Stryjczyk - Przedmioty zawodowe teoretyczne, Chemia, Podstawy przedsiębiorczości
mgr inż. Kinga Sobolewska - Przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne
mgr Marek Korzeniewski - Przedmioty zawodowe praktyczne
mgr Cyprian Wójciak - Praktyczna nauka zawodu (urlop)