Nauczyciele - Szkoła


mgr Leszek Grędziński - Wychowanie fizyczne
mgr Marek Korzeniewski - Zajęcia praktyczne w gastronomii
mgr Karolina Michalak - Podstawy przedsiębiorczości 
mgr Agnieszka Mikołajczak - Godlewska - Religia, Wychowanie do życia w rodzinie
lic. Rafał Potrac  - Język angielski
mgr inż. Kinga Sobolewska - Przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne
mgr inż. Agata Stryjczyk - Przedmioty zawodowe teoretyczne, Chemia, Podstawy przedsiębiorczości (urlop)
mgr Jerzy Sukow - Język polski
mgr Xymena Swatowska - Matematyka, Fizyka
mgr Bożena Szczodrowska - Geografia, Historia, Wiedza o społeczeństwie
mgr inż. Emilian Tomczyński - Informatyka, Edukacja dla bezpieczeństwa, Wyposażenie w gastronomii, Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
mgr Cyprian Wójciak - Praktyczna nauka zawodu (urlop)
mgr Sławomir Żukowski - Biologia