Wychowawcy grup wychowawczych

mgr Katarzyna Filip
mgr Adam Pieczko 
mgr Michał Basek
mgr Anna Patyk - Rosiak
mgr Andrzej Adamczyk
mgr Bogdan Płocheć
lic. Mariusz Jarczewski
mgr Danuta Miszkowicz
mgr Magdalena Kuligowska (nieobecna)
mgr Wojciech Petrycki 
mgr Gerard Swatowski
mgr Kamila Malczyk
mgr Artur Podborowski
mgr Paweł Górny
mgr Mateusz Gagjew
mgr Milena Chryściuk 
lic. Piotr Rajkiewicz