Wychowawcy grup wychowawczych

mgr Katarzyna Filip
mgr Adam Pieczko (urlop)
mgr Michał Basek
mgr Anna Patyk - Rosiak
mgr Andrzej Adamczyk
mgr Cyprian Wójciak (urlop)
mgr Bogdan Płocheć
lic. Mariusz Jarczewski
mgr Danuta Miszkowicz
mgr Magdalena Kuligowska
mgr Wojciech Petrycki (urlop)
mgr Gerard Swatowski
mgr Kamila Malczyk
mgr Artur Podborowski
mgr Paweł Górny
mgr Mateusz Gagjew
mgr Milena Chryściuk 
lic. Piotr Rajkiewicz