Wychowawcy grup wychowawczych

mgr Andrzej Adamczyk
mgr Michał Basek
mgr Milena Chryściuk
mgr Katarzyna Filip
mgr Mateusz Gagjew
mgr Paweł Górny
lic. Mariusz Jarczewski
mgr Magdalena Kuligowska (nieobecna)
mgr Kamila Malczyk
mgr Danuta Miszkowicz
mgr Anna Patyk - Rosiak
mgr Wojciech Petrycki 
mgr Adam Pieczko 
mgr Bogdan Płocheć
mgr Artur Podborowski
lic. Piotr Rajkiewicz
mgr Gerard Swatowski