Wychowawcy grup wychowawczych

mgr Sławomir Żukowski

mgr Leszek Grędziński (urlop)

mgr Andrzej Adamczyk
mgr Katarzyna Filip
mgr Mateusz Gagjew
mgr Paweł Górny
mgr Danuta Miszkowicz
mgr Wojciech Petrycki 
mgr Bogdan Płocheć
mgr Artur Podborowski
lic. Piotr Rajkiewicz
mgr Gerard Swatowski

mgr Marek Misztal

mgr Radosław Żyłowski