MalborkW styczniu 2023 roku grupa wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim wzięła udział w konferencji inaugurującej wolontariat w Muzeum Zamkowym w Malborku.

Udział w tym wydarzeniu zaowocował rozpoczęciem współpracy w ramach wolontariatu. Dzięki temu będziemy mogli poszerzać swoją wiedzę historyczną korzystając  z lekcji muzealnych, w ramach których wychowankowie poznają dzieje zamku krzyżackiego, muzealne obiekty, okazy i zbiory związane z życiem średniowiecznych rycerzy zakonnych. Podjęta współpraca posłuży przede wszystkim  upowszechnianiu idei wolontariatu, a dobrowolna, świadoma i bezinteresowna praca na rzecz Muzeum Zamkowego będzie drogą do nabycia nowych umiejętności,  zawarcia nowych znajomości czy doskonalenia pracy w zespole.

To doświadczenie pozwoli także kształtować u naszych wychowanków postawę życzliwości, wrażliwości i otwartości na potrzeby innych oraz  pokaże, że praca na rzecz innych jest także inwestycją w samego siebie.

 

Opracowała:

Bożena Szczodrowska