ospar2W dniu 17.11.2022r. na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbył się Koncert Jubileuszowy będący podsumowaniem organizowanej od 25 lat w APS jednej z największych w kraju twórczych inicjatyw scenicznych tj. Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji "OSPAR".

Koncert zorganizowany został w Roku Marii Grzegorzewskiej w ramach obchodów Jubileuszu 100- lecia Akademii. Na Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji w Warszawie, wychowankowie MOW z Kamionka Wielkiego występowali niezmiennie od 25 lat. Na przestrzeni tego okresu grupa teatralna MOW zdobywała wiele prestiżowych nagród: kilkakrotnie Nagrody Prezydenta RP, Nagrody Premiera RP, Nagrody Marszałka Sejmu RP, Nagrody Wojewody Mazowieckiego jak i Nagrody J.M Rektora APS. MOW Kamionek Wielki na przestrzeni tych lat był najwybitniejszą placówką w kraju, która zdobyła najwięcej prestiżowych nagród w tym przeglądzie. Efekty występów wychowanków z  Kamionka i ogromne zainteresowanie społeczności akademickiej Warszawy taką formą prezentowanej twórczości sprawiły, że grupa teatralna MOW Kamionek Wielki zaproszona została do udziału w koncercie jako gość specjalny - Super Gwiazda. Na scenie APS, młodzi aktorzy z MOW, pochylili się nad pięknym i bardzo znaczącym tekstem "Desiderata". Przenieśli jego przesłanie i najcenniejsze wartości na scenę teatru. W symbolicznych scenach widz mógł zobaczyć jak żyć warto, co szczególnie trzeba cenić, żeby świat był piękny a ludzie szczęśliwi. Spektakl został owacyjnie przyjęty przez warszawską publiczność. W czasie Koncertu wielokrotnie podkreślano, że realizowane w MOW Kamionek Wielki formy pracy twórczej i jej wymierne rezultaty są wzorem i inspiracją dla wielu placówek wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych w kraju. Ośrodek ten od wielu już lat jest placówką w awangardzie ruchu tzw. "Twórczej Resocjalizacji" w Polsce.Skład grupy teatralnej tworzyli wychowankowie: Kacper Proszogołowicz, Oskar Płoszaj, Kacper Walencewicz, Łukasz Wejnert, Kamil Jażdżewski i Szymon Rybacki. Opiekunami artystycznymi grupy byli wychowawcy: Bogdan Płocheć i  Michał Basek. Bogdan Płocheć i Michał Basek uhonorowani zostali również bardzo prestiżowymi wyróżnieniami Kreatywnego Instruktora - Wychowawcy 25 - lecia Sceny "OSPAR" i otrzymali cenne statuetki OSPARA.

                    Opracował:

Bogdan Płocheć