11listopada10 listopada kolejny raz w naszej szkole mieliśmy okazję brać udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Punktualnie o godzinie 11.11 wszyscy uczniowie, dyrekcja placówki wraz nauczycielami i pracownikami administracji i obsługi odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Po hymnie mieliśmy okazję do obejrzenia prezentacji na temat Dnia Niepodległości, a na koniec wszyscy razem zaśpiewaliśmy pieśń legionową „My pierwsza brygada” po której Pan dyrektor Sławomir Żukowski podkreślił istotę dzisiejszej Niepodległości, po czym podziękował przygotowującym uroczysty apel Panu Jerzemu, Panu Emilianowi, a także Pani Agnieszce.
Korytarz szkolny został przyozdobiony kotylionami o biało-czerwonych barwach a na tablicy można przeczytać gazetkę ścienną o tematyce tego ważnego dla wszystkich Polaków święta.
 
 
 
Opracował:
Jerzy Sukow