doradztwo2 miniGratulacje dla naszego wychowanka Grzegorza Karasińskiego za zajęcie III miejsca w konkursie  „MULTIMEDIALNIE O MOIM ZAWODZIE”!!!

Organizatorem przedsięwzięcia jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. Konkurs realizowany był w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi!” Był on skierowany do społeczności powiatu elbląskiego, uczniów, nauczycieli oraz doradców zawodowych. Konkurs miał na celu wywołanie u uczniów refleksji na temat własnej kariery zawodowej oraz poruszenie  wyobraźni i pomysłowości uczniów dotyczącej ich przyszłości zawodowej. Uczeń miał za zadanie wykonać prezentację multimedialną z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Grzegorz wykazał się znakomitą znajomością pracy z komputerem oraz niezwykłą kreatywnością. Dzielnie poradził sobie ze wszystkimi wytycznymi organizatora konkursu. Dziękujemy panu Markowi Korzeniewskiemu za udostępnienie zdjęć, które przedstawiają pracę w zawodzie kucharza.

Opiekun konkursu:
Katarzyna Filip