certyfikat2 CopyW środę 2 czerwca uczniowie klas branżowych wzięli udział w spotkaniu online pod nazwą „Czy wiesz, że możesz mówić nie… zagrożeniom w ruchu drogowym”.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy uczniów na temat występujących zagrożeń oraz sposobów ich unikania i przeciwdziałania im, wzmocnienie świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży oraz zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich. Wydarzenie zrealizowała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie.

Podczas spotkania omówione zostały m.in.:

  1. Uprawnienia do kierowania pojazdami. Jakie warunki i kwalifikacje powinien posiadać kandydat do prawa jazdy.
  2. Skutki ryzykownych zachowań kierujących pojazdami, w powiązaniu z odpowiedzialnością karną.
  3. Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagających ruch – zmiany w przepisach ruchu drogowego.

 

Opracowała:

X.Swatowska