W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim funkcjonuje Szkoła Podstawowa, która realizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z podstawą programową MEN.
Nasza szkoła zapewnia optymalne warunki do nauki, dzięki nowoczesnemu wyposażeniu klas lekcyjnych w sprzęt multimedialny. Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną pracownię komputerową.
Uczniowie mają do dyspozycji salę sportową, obiekt sportowy Orlik oraz siłownię.
W godzinach popołudniowych uczniowie mogą korzystać z zajęć w bibliotece rozwijając swoje zainteresowania czytelnicze.
Atutem naszej szkoły jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna podejmująca działania innowacyjne, prowadząca projekty edukacyjneoraz stale podnosząca swojekwalifikacjei kompetencje na licznych szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych.
Pracę szkoły wspiera zespół psychologiczno-pedagogiczny,który zawsze służy pomocą.
W skład zespołu wchodzi psycholog, pedagog oraz pedagog specjalny.
W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, wychowawczego i resocjalizacyjnego nauczyciele ściślewspółpracują z wychowawcami grup wychowawczych i zespołem psychologiczno-pedagogicznym.
Budynek szkoły jest monitorowany, co zapewnia uczniom bezpiecznie warunki do nauki.