Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
mgr Radosław Żyłowski
 

Wicedyrektor odpowiedzialny za sprawy dydaktyczne
mgr Sławomir Żukowski

Wicedyrektor odpowiedzialny za sprawy wychowawcze
mgr Marek Misztal