p.o. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

mgr Sławomir Żukowski


 Wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

mgr Artur Podborowski