Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
mgr Radosław Żyłowski
(urlop)

 

wz. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
mgr Sławomir Żukowski
wicedyrektor

wz. Dyrektora Szkół
mgr Sławomir Żukowski

 

Wicedyrektor odpowiedzialny za sprawy wychowawcze
mgr Marek Misztal