Zasady Kierowania

ZASADY KIEROWANIA DO OŚRODKA


Wychowankowie  do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego są przyjmowani  wyłącznie na mocy postanowień sądowych. \

Procedura kierowania i umieszczania w MOW: postanowienie o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym wydaje sąd rejonowy. Potem, na tej podstawie, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wydaje wskazanie  do konkretnego MOW. Na podstawie wskazania samorząd wydaje skierowanie. Te dokumenty są opracowywane w wersji elektronicznej, dzięki systemowi teleinformatycznemu Ośrodka Kierowania. W dalszej kolejności samorząd kompletuje dokumenty i wysyła je do naszej placówki. Jednocześnie informacje o konieczności stawiennictwa w MOW otrzymują rodzice/opiekunowie/dom dziecka lub inna instytucja, w której przebywa nieletni. Najkorzystniej jak skierowany wychowanek  dojeżdża do MOW razem z rodzicami lub opiekunami. W innym wypadku zostanie dowieziony przez Policję.  Informacje  dla rodziców są na stronie internetowej.  Prosimy przed dowiezieniem o ustalenie terminu doprowadzenia.

Wskazania do placówki są wystawiane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Strona www.ore.edu.pl;  tel. 22 8759715;  Kierownik - Andrzej Laskowski - e-mail   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Skierowanie jest wystawiane przez samorząd w miejscu zamieszkania tj. samorząd   powiatowy,  prezydenta miasta.

W celu uzyskania informacji na temat skierowania wychowanka do naszej placówki prosimy o kontakt z placówką: 55/231-32-28 wew. 20

Procedurę kierowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27.12.2011r.
( Dz.U.2011 nr 296 poz 1755) w sprawie szczegółowych zasad, kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.


Dokumentacja przyjmowanych nieletnich powinna zawierać:


a.   orzeczenie (postanowienie ) sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku
b.   kserokopię wywiadu środowiskowego sporządzonego przez kuratora sadowego
c.   kopię opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego
d.   skrócony odpis aktu urodzenia
e.   potwierdzenie stałego zameldowania
f.    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli zostało wydane )
g.   ostatnie świadectwo szkolne
h.   karta zdrowia ucznia
i.    karta szczepień
j.    potwierdzenie ubezpieczenia w ZUS dot. składek zdrowotnych
k.    2 zdjęcia.

W przypadku braków w  dokumentacji Ośrodek zwraca sie do odpowiednich instytucji o ich uzupełnienie.