Szkoła

 Nauczyciele - Szkoła


mgr Sławomir Żukowski - Biologia

mgr Elżbieta Pąk - Język niemiecki

lic. Radosław Dąbkowski - Język angielski

mgr Leszek Grędziński - Wychowanie fizyczne

mgr Agnieszka Mikołajczak - Godlewska - Religia, WDŻ

mgr Bożena Szczodrowska - Geografia, Historia, WOS

mgr Xymena Swatowska - Matematyka, Fizyka

mgr Jerzy Sukow - Język polski

mgr inż. Emilian Tomczyński - Informatyka, Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Wojtczak - Sztuka, Plastyka, Muzyka

mgr Cyprian Wójciak - Praktyczna nauka zawodu

      mgr Elżbieta Pąk - Praktyczna nauka zawodu

mgr inż. Agata Ojrzyńska - Przedmioty zawodowe teoretyczne , Chemia