Grupy Wychowawcze

Wychowawcy grup wychowawczych


mgr Katarzyna Filip

mgr Adam Pieczko

mgr Sławomir Żukowski

mgr Michał Basek

mgr Anna Patyk - Rosiak

mgr Andrzej Adamczyk

   mgr Cyprian Wójciak

mgr Bogdan Płocheć

mgr Mariusz Jarczewski

mgr Danuta Miszkowicz

 mgr Magdalena Kuligowska

 mgr Wojciech Petrycki

 mgr Gerard Swatowski

mgr Kamila Malczyk

mgr Artur Podborowski

mgr Bogdan Malczyk

mgr Paweł Górny

mgr Mateusz Gagjew

mgr Milena Chryściuk

mgr  Piotr Rajkiewicz