Kierownictwo Placówki

 

 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

mgr Radosław Żyłowski

 

Wicedyrektor do spraw dydaktycznych

Dyrektor Szkoły

mgr Sławomir Żukowski

 

Wicedyrektor do spraw wychowawczych

mgr Marek Misztal