„Bliżej historii”

  Program edukacyjny „Bliżej Historii” poswatał dzięki pasji i zamiłowaniu do historii. Inicjatorami projektu są Prezes Stowarzyszenia Historyczno – poszukiwawczego Grzegorz Nowaczyk oraz wychowawca Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim Dawid Tryba. Działania prowadzone są systematycznie od marca 2015 roku. Odbiorcami projektu są wychowankowie II grupy wychowawczej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim. Program edukacyjny „Bliżej Historii” realizowany jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Historyczno – Poszukiwawczym „DENAR” z siedzibą w Elblągu.
Program realizowany jest na 3 płaszczyznach:
- Wiedzy teoretycznej nabywanej poprzez wykłady, prezentacje oraz spotkania ze świadkami historii. A także poprzez tworzenie wystaw tematycznych w grupie wychowawczej, szukanie materiałów źródłowych, uczestniczenie w inscenizacjach historycznych.
- Wiedzy praktycznej nabywanej poprzez zwiedzanie muzeów, prowadzenia terenowych prac poszukiwawczych wspólnie ze Stowarzyszeniem Historyczno – poszukiwawczym DENAR. Nauka konserwacji oraz eksponowania znalezionych przedmiotów a przede wszystkim poznawanie ich historii.
- Grupa Rekonstrukcji Historycznej powstała w lutym 2015 roku. Wychowankowie uczą się musztry wojskowej, taktyki, poznają umundurowanie oraz broń z okresu II wojny światowej. Zdobytą wiedzę przekazują podczas wystąpień.
Głównymi założeniami projektu jest :
• Zainteresowanie młodzieży historią naszego Kraju, a w szczególności historią walki o odzyskanie Niepodległości przez Państwo Polskie i szersze spojrzenie na problemy z tym związane.
• Nabywanie przez zainteresowanych pewności w działaniu, samodzielności i wiary we własne umiejętności organizacyjne które w późniejszym czasie mogą pomóc w organizacji życia dorosłego człowieka, obywatela i patrioty.
• Nawiązywanie kontaktów z różnymi osobami nie tylko z rówieśnikami w ramach treningu umiejętności społecznych.
• Poznawanie ciekawych ludzi z pasją, celem rozszerzenia własnych zainteresowań i nabywania umiejętności ich kontynuacji.
• Zapobieganie izolacji, znalezienie wspólnego tematu do rozmów z rówieśnikami, przełamanie bariery wstydu, strachu przed publicznym wystąpieniem, wyrażaniem własnych myśli i poglądów.
• Dostarczanie wzorców osobowych z przeszłości, wprowadzanie młodzieży w świat wartości ogólnoludzkich, sprzyjających wychowaniu prawego człowieka i aktywnego, świadomego swych praw i obowiązków obywatela
• Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie jako całościowego przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych w przyszłym życiu.
• Redagowanie tekstów, umiejętność wypowiadania się na piśmie np. przygotowanie artykułu o wybranym wydarzeniu.