Promocja Ośrodka

  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim jest placówką znajdującą się nad Zalewem Wiślanym na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Posiadamy tradycje i ponad 60 letnie doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę szkoleniową i wychowawczą. Głównym celem naszego funkcjonowania jest resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie.

Nasza kadra zapewnia całodobową opiekę dla chłopców w szkole i w grupach wychowawczych poprzez szereg zajęć dydaktyczno-wychowawczych w postaci:

 • Nauki zgodnej z podstawą programową MEN w klasach Szkoły Podstawowej, Gimnazjalnej i Branżowej Szkole I Stopnia o kierunku Kucharz;
 • Specjalistycznej opieki wychowawczej w grupach wychowawczych wspierającej młodzież w przystosowaniu społecznym;
 • Wsparcia psychologiczno - pedagogicznego (Zajęcia wspomagające proces readaptacji, Arteterapia, Zajęcia kształtujące umiejętności społeczne – socjoterapia, Trening relaksacyjny, Profilaktyka i terapia uzależnień, Trening zastępowania agresji);
 • Kół zainteresowań (koło teatralne, koło muzyczne, koła sportowe: rowerowe, strzeleckie, kajakarskie, piłki nożnej);
 • Projektów edukacyjnych (m.in.: „Starszy Brat”, „Dlaczego warto czytać książki?”, „Ja w miejscu pamięci”, „Bliżej historii”);
 • Doradztwa zawodowego (Zajęcia z doradztwa zawodowego połączone z wizytami w zakładach pracy);
 • Rozwoju społecznego (m.in.: Wolontariat - udział w akcjach charytatywnych, praca z podopiecznymi w Domach Pomocy Społecznej, propagowanie tożsamości narodowej dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Historyczno Poszukiwawczym „Denar” oraz Muzeum „Stutthof” w Sztutowie, Wojskowe Warsztaty Młodzieżowe organizowane przy współpracy z Ligą Obrony Kraju, Warsztaty biblioteczne, w tym zajęcia z elementami programowania dzięki współpracy z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu oraz udział w spektaklach teatralnych).

Placówka posiada wyposażone zaplecze wychowawczo-dydaktyczne w postaci:

 • Szkoły;
 • Grup wychowawczych;
 • Zespołu boisk wielofunkcyjnych „Orlik”;
 • Stanicy wodnej „Nadbrzeże” ze sprzętem wodno rekreacyjnym;
 • Sali gimnastycznej;
 • Auli ze sceną wyposażonej w sprzęt muzyczny;
 • Nowoczesnych pracowni językowych i informatycznych;
 • Nowoczesnej pracowni gastronomicznej;
 • Biblioteki szkolnej;
 • Stołówki z własną kuchnią.

   Korzystamy również z zasobów innych instytucji i zakładów pracy dzięki podpisanym porozumieniom (m. in. „Plan współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, prowadzimy również rozmowy z zakładami produkcyjnymi przemysłu meblarskiego w celu zapewnienia praktyk zawodowych na najwyższym poziomie).

Nasza młodzież uczestniczy w zawodach sportowych i imprezach kulturalnych organizowanych w innych placówkach wychowawczych, klubach sportowych i szkołach na terenie całego kraju.

Dla chłopców pozostających w placówce w czasie ferii i wakacji zapewniamy opiekę i organizujemy ciekawe zajęcia, m. in. wyjazdy krajoznawcze, wycieczki surwiwalowe, ogólnorozwojowe turnusy sportowe.

Odbudowa poczucia własnej wartości, akceptacja, odnalezienie własnego potencjału, naprawa relacji rodzinnych i społecznych oraz umożliwienie własnego rozwoju młodzieży są priorytetem naszej pracy.

Zapraszamy do naszej placówki.