Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

   Od 01.09.2018 do 31.12.2019 roku w naszej placówce realizowany jest projekt "Skuteczni w pracy z agresywnymi i uzależnionymi", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest przeszkolenie pracowników pedagogicznych w zakresie radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami młodzieży. Poprzez uczestnictwo w kursach nasi pracownicy wzbogacą wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z wychowankami, podnosząc jednocześnie efektywność i atrakcyjność nauczania oraz bezpieczeństwo wychowanków. Będą mieli możliwość zaprezentowania naszej placówki, a poprzez wymianę doświadczeń z innymi szkołami w Europie rozwiną współpracę międzynarodową.


Więcej informacji na stronie projektu:


https://ponadnarodowamobilnosckadry.blogspot.com/