Kierunki wkrótce

 

PROMOCJA OŚRODKA

MOW KAMIONEK WIELKI

 

  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim położony jest na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Głównym celem naszego funkcjonowania jest resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie. Posiadamy tradycje i ponad 60-letnie doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno – wychowawczą, która w obecnym roku szkolnym  uczestniczy w  międzynarodowym projekcie: ,, Skuteczni nauczyciele z POWERem .”

Ośrodek gwarantuje całodobową opiekę dla chłopców
w szkole i w grupach wychowawczych. Prowadzimy szereg zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnych z podstawą programową MEN, w Branżowej Szkole I Stopnia o kierunku Kucharz oraz planujemy w przyszły roku szkolnym 2020/2021 otworzyć drugi  kierunek kształcenia w zawodzie  Cukiernik.

                

 

                         

Zapewniamy:

- specjalistyczną opiekę wychowawczą w grupach wychowawczych, wspierając młodzież w przystosowaniu społecznym,

- wsparcie psychologiczno - pedagogiczne (zajęcia wspomagające proces readaptacji, arteterapia, zajęcia kształtujące umiejętności społeczne-socjoterapia, trening relaksacyjny, profilaktyka i terapia uzależnień, trening zastępowania agresji),

- koła zainteresowań (teatralne, muzyczne, sportowe, rowerowe, kajakarskie, piłki nożnej),

- projekty edukacyjne (m.in. „Starszy Brat, „Ja w miejscu pamięci”, „Lekcje w terenie”),

- doradztwo zawodowe (zajęcia z doradztwa zawodowego połączone z wizytami w zakładach pracy),

- rozwój społeczny (m.in. wolontariat-udział w akcjach charytatywnych, praca z podopiecznymi w Domach Pomocy Społecznej, propagowanie tożsamości narodowej poprzez współpracę z Muzeum „Stutthof” w Sztutowie, Wojskowe Warsztaty Młodzieżowe organizowane przy współpracy z Ligą Obrony Kraju, warsztaty biblioteczne, w tym zajęcia z elementami programowania dzięki współpracy z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu oraz udział w spektaklach teatralnych).

 

Zaplecze wychowawczo-dydaktyczne placówki:

- szkoła,

- grupy wychowawcze,,

- zespół boisk wielofunkcyjnych „Orlik”,

- dostęp do Stanicy wodnej w Nadbrzeżu nad Zalewem Wiślanym -ze sprzętem wodno-rekreacyjnym,

- sala gimnastyczna,

- aula ze sceną, wyposażona w sprzęt muzyczny,

- nowoczesna pracownia językowa i informatyczna,

- nowoczesna pracownia gastronomiczna,

- biblioteka szkolna,

- stołówka z własną kuchnią.